Zajęcia pozalekcyjne


Opiekun - mgr Katarzyna Widelska

Czwartek 13.30 - 14.15 - Zajęcia plastyczne "Mali Artyści" kl "0":
Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. Formy: indywidualna lub grupowa.

Opiekun - mgr Anna Lorenz

Poniedziałek 12.35 - 13.20 - "Praca z dzieckiem zdolnym" kl I. Celem głównym zajęć jest rozwijanie zdolności dzieci na tym poziomie edukacyjnym.

Opiekun - mgr Wiesława Bugajewska

Środa 12.35 - 13.20 - "Zajęcia wyrównawcze" kl II. Celem głównym zajęć jest utrwalanie i uzupełnianie wiadomości na tym poziomie edukacyjnym.

Środa 13.30 - 14.15 - "Koło plastyczno - ekologiczne" kl II-IV. Celem głównym zajęć rozwijanie zainteresowań pro ekologicznych w różnej formie.

Opiekun - mgr Izabela Włodarczyk

Piątek 12.35 - 13.20 Zajęcia wyrównawcze kl III

Wtorek 13.30 - 14.15 Kółko artystyczne (teatralno-taneczno) kl I-VII

Opiekun - mgr Ewa Medyńska

Czwartek 8.45 - 9.30 - klasa V - zajęcia artystyczne "Jasełka".

Opiekun - mgr Elżbieta Ficner

Wtorek 13.30 lub Czwartek 7.50 "Zajęcia wyrównawcze z matematyki" kl IV-VII zajęcie dla wszystkich uczniów kl. IV-VII, którzy mają problemy w nauce matematyki, mają zaległości wynikające z nieobecności w szkole.

Opiekun - mgr Wiesława Poprawska

Poniedziałek, godz. 14.45 "Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i historii" "Każdemu należy dać szansę" klasy IV-VII.
Na zajęciach wyrównawczych dla klas IV - VII usprawniane i utrwalane będą: słuchanie i mówienie, logiczne myślenie, pisanie, czytanie, nauka o języku oraz ortografia.
* Istnieje możliwość poprawy sprawdzianów (z oceny niedostatecznej).

Opiekun - mgr Ewelina Adamczyk

Czwartek, godz. 7.50-8.35 "Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego" kl IV-VII.

Poniedziałek, godz. 13.30 "Anglomaniacy".

Opiekun - mgr Wojciech Harlow

Środa 14.25 - Zajęcia Sportowe SKS. Stwarzają idealne warunki do rozwijania uzdolnień sportowych, podnoszenia sprawności fizycznej- ogólnej, rozwijania nawyków higieny i sportowego trybu życia oraz przygotowania uczniów do udziału w różnych imprezach sportowych. Dają także możliwości poprawy sprawdzianów z wychowania fizycznego. Sekcja piłki nożnej i sekcja lekkoatletyczna.

Piątek 13.20 - Zajęcia muzyczne (IV- VII).

Zajęcia muzyczne - odkrywają i rozwijają talenty do gry na instrumentach muzycznych i talenty wokalne. Nauka gry na gitarze i na " klawiszach".