Nauczyciele


Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot/ funkcja Adres służbowej poczty elektronicznej
Marzena Solecka Dyrektor szkoły
spbielawy@poczta.onet.pl
Marek Solecki

Dyrektor szkoły

Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne

 
Katarzyna Widelska
Wychowanie przedszkolne  
Anna Lorenz

Edukacja wczesnoszkolna

kl. I, muzyka kl. IV-VII
 
Wiesłąwa Bugajewska

Edukacja wczesnoszkolna

kl. II, przyroda kl. IV-VI
 
Izabela Włodarczyk

Edukacja wczesnoszkolna

kl. III, biologia kl VII, plastyka kl. IV-VII

 
Elżbieta Ficner

Wychowawca kl. VI

Matematyka, Świetlica

 
Wojciech Harlow

Wychowawca

kl. VII

Wychowanie fizyczne, Pedagog, Świetlica
 
Wiesława Poprawska

Wychowawca

kl. V

Język polski, Historia
 
Ewa Medyńska Religia, WDŻ, Biblioteka  
Ewelina Adamczyk
Język angielski  
Bożena Rogowska
Geografia kl. VII