Historia


Historia naszej szkoły sięga czasów powojennych (1945-46 rok). W budynku przedwojennej przykościelnej szkoły zainaugurowano pierwszy rok szkolny na „ziemiach odzyskanych”. Warunki lokalowe były trudne, brakowało ławek, pomocy naukowych, książek – jednak zapał do nauki był wielki. Bywało, że w jednej klasie uczyły się „dzieci” z kilku roczników.

Pod koniec lat 60-tych i w latach 70-tych zajęcia lekcyjne odbywały się w trzech budynkach (Bielawy 17 - budynek główny, Bielawy … - obecnie dom Państwa Dworak i Bielawy … - obecnie dom Państwa Niwczyk).

W wyniku reformy oświaty w roku szkolnym 1965/66 w Bielawach zaczęła funkcjonować ośmioklasowa szkoła podstawowa. W szkole odbywały się zajęcia dla chętnych dorosłych, którzy chcieli uzupełnić swoje wykształcenie.

W latach 70-tych do naszej placówki dowożono dzieci starszych klas ze Skidniowa – dziś woj. dolnośląskie. Szkoła działała bardzo prężnie. Wiele prac dla szkoły wykonywali uczniowie: upiększali otoczenie szkoły, sadzili drzewa, wykonali boisko szkolne i bieżnię, opiekowali się ogródkiem szkolnym.

W latach 1988-90 wybudowano przy szkole salę gimnastyczną przy ogromnym zaangażowaniu ówczesnego dyrektora, rodziców, mieszkańców Bielaw i okolicznych miejscowości. W tym czasie zmodernizowano ogrzewanie szkoły (zlikwidowano piece kaflowe i zamontowano centralne ogrzewanie).

W 1991 r. dobudowano przy sali pomieszczenia na bibliotekę szkolną i wiejską. W następnych latach dokonano adaptacji starych budynków gospodarczych przy szkole na estetyczne sanitariaty z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

W latach 1994-95 wybudowano stołówkę, z której do dziś korzystają nasi uczniowie. Wreszcie przyszedł czas na modernizację strychu naszej szkoły – powstała tu świetlica i sala komputerowa.

W  roku  2004 wykonano termomodernizację szkoły – wymiana okien i drzwi wejściowych na PCV, ocieplenie i malowanie zewnętrzne.

W 2006 roku wykonano termomodernizację sali gimnastycznej – wymiana okien i drzwi wejściowych na PCV, częściowa wymiana dachu, wymiana kaloryferów c.o., ocieplenie i malowanie zewnętrzne.

W 2011 roku wybudowano kompleks boisk „Orlik 2012” – boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię i skocznię w dal, plac zabaw, wybudowano parking i wybrukowano całe podwórko szkolne.

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY:

  1. P. Hajowik zwany przez wszystkich „Dziadkiem”
  2. P. Kozakiewicz
  3. P. Kolendo
  4. P. Stodulski Czesław – 1957 – 1964
  5. P. Sondej Józef – 1964 – 1969
  6. P. Sarama Eugeniusz – 1969 – 1970
  7. P. Woźniak Ludwika – 1970 -1979
  8. P. Skrzypczak Wanda – 1979 – 1983
  9. P. Skrzypczak Marek – 1983 – 2002
  10. P. Solecka Marzena – 2002 – 2017